نرم‌کننده‌ها بـه منظور جلوگيری از صدمه رسيدن بـه سطح خارجی موها طراحی شده‌اند. انها با ايجاد يک پوشش روی سطح خارجی و خشن مو، بـه آن حالت صاف و يکنواخت میدهند. همچنين موجب خنثی شدن بارهای الکتريکی سطح مو میگردند و بـه اين ترتيب موها آشفته و بینظم بـه نظر نرسيده و آسان‌تر حالت داده شده و شانه میشوند. همچنين نرم‌کننده‌ها باعث میشوند موها ضخيم‌تر بـه نظر رسيده و از ايجاد گره در موها ممانعت مینمايند.

نرم کننده مو
جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال تا ريال

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.