دسته بندی ها
ناخن مصنوعی ناخن مصنوعی

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

ناخن یکی از ضمایم پوستی است که نقش مهمی را در کارهای دست و زیبایی آن ایفا می کند، لذا از گذشته های دور همیشه زنان سعی می کردند ناخن های خود را زیباتر جلوه داده و تغییرات مختلفی را از نظر رنگ، فرم و شکل به آن ها بدهند؛ همچنین برای برطرف کردن بیماری های مختلف ناخن و به طور کلی برای زیبا کردن و تغییر شکل دادن ظاهر ناخن کارهای متعددی انجام می دادند.

یکی از روش هایی که زنان برای زیبا کردن ناخن های خود به کار می برند، استفاده از ناخن های مصنوعی یا موادی است که سطح یا شکل ناخن را به فرم دلخواه درآورد.

 بهترین روش برای جدا کردن ناخن ها مصنوعی استفاده از آب ولرم است که در این حالت ناخن ها خود به خود جدا می شوند. خانم ها می توانند برای بهبودی عوارض چسب ناخن از کرم های مرطوب کننده مناسب استفاده نمایند.