دسته بندی ها
آرکو Arko وسایل اصلاح آقایان

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

شعار و ماموریت برند آرکومن : تنها چیزی که تغییر نمی کند، خود کلمه تغییر است. اما نه همیشه!

فرمول ما، بسته بندی ما و حتی لوگوی ما در طی زمان تغییر کرده اند. فراتر از فروشگاه های مواد غذایی، سوپر مارکت ها، داروخانه ها را برای دسترسی به شما اضافه کرده ایم. اما بعضی چیزها تغییر نکردند. مثل عشق و علاقه ما به برندمان … از سال 195، همین طور باقی ماند. بله، دسترسی ما بیشتر شده است. به بیش از 50 کشور جهان رسیدیم. اما هدف ما از ارائه کمال به مردان هرگز تغییر نکرد. ذهنیت مصرف تغییر کرد. زندگی سریعتر شد. اما رویکرد ما نسبت به مصرف کنندگان ما هرگز تغییر نکرد. ما به آنها قول داده ایم كه بهترین تجربه اصلاح صورت را برای آنها فراهم می کنیم. و ما تمام تلاش خود را برای تحقق هر وعده ای که داده ایم، به کار بستیم. صداقت و اشتیاق ما برای تولید بهترین ها تغییر نکرد. ما با زمان پیش رفتیم. تبلیغات و شعارهای ما با موارد جدیدتر جایگزین می شود. اما هدف ما از بهترین شریک اصلاح در مردان هرگز تغییر نکرده است و هرگز تغییر نخواهد شد.