استفاده از تیپ کاشت برای افرادی که نیاز به بلند شدن قد ناخن های خود دارند توصیه می شود.

 

تیپ کاشت

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.