دسته بندی ها
تیپ کاشت ناخن مصنوعی

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

استفاده از تیپ کاشت برای افرادی که نیاز به بلند شدن قد ناخن های خود دارند توصیه می شود.