ابروانتان را به سمت بالا برس بکشید و با قیچی ابرو قسمت های اضافه آن را قیچی کنید. سپس، روی شکل و کمان ابرویتان کار کنید. به خاطر داشته باشید که فاصله بین ابروان شما باید به اندازه پهنای چشمتان باشد و بخش داخلی ابرو باید از بالای سوراخ بینی آغاز شود. برای اینکه این نقطه به راحتی مشخص شود، مدادی را درکنار بینی تان به سمت بالا به صورت عمودی نگه دارید تا نقطه ابتدای ابرو مشخص شود.

 

قیچی ابرو Eyebrow Scissors

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.