میبلین Maybelline در سال 1915 در شیکاگو شکل گرفت. یک جوان 19 ساله به نام " تام لایل ویلیامز" این برند را پایه گذاری کرد. ویلیامز با ایده گرفتن از یک ترکیب جادویی اولین ریمل رو با نام خواهرش به دنیا معرفی کرد. اکنون میبلین جزو برندهای شماره یک لوازم آرایش دنیاست و از سال 1996 این برند به عنوان زیر مجموعه ای از برند لورآل قرار گرفت و این اتفاق بازارهای فروش لورآل را بیشتر کرد.

میبلین Maybelline